Log ind
VÆRKTØJER
AnalyseCirkler
Værktøj til tekstanalyse
ArtLine
Tidslinje med kunstværker og forfattere
DanskLex
Opslagsværk med danskfaglige begreber
GenreUniverset
Zoom ind på danskfagets genrer
Notesbog
Dine egne noter samlet ét sted
SkoleTube
Direkte adgang til en lang række web 2.0-værktøjer

5. Nyhedskriterier


De fem nyhedskriterier er et værktøj, som journalisten kan bruge til at vurdere, om en historie er relevant for den målgruppe, som nyheden skal henvende sig til.

Nyhedskriterier

De klassiske nyhedskriterier, som enhver journalist lærer og anvender i sin uddannelse, er:

Aktualitet
En aktuel begivenhed, noget som netop er sket og derfor optager mange mennesker.

Væsentlighed
Noget, der har en væsentlig betydning for den enkelte eller en større gruppe. Måske endda betydning for samfundet som helhed.

Identifikation
Mennesker eller forhold, vi kan identificere os med. Det kan fx være personer på vores egen alder, som har samme køn, som bor i nærheden af,  hvor man selv bor, som har oplevet nogenlunde det samme som én selv m.m.

Sensation
Det usædvanlige, det uventede, opsigtsvækkende, dramatiske, stærkt overraskende.

Konflikt
Kampen mellem det gode og det onde, mellem systemet og mennesket. En strid mellem personer og/eller interesser.
Hver nyhedsudsendelse eller artikel behøver ikke nødvendigvis at opfylde alle kriterier, men jo flere kriterier, der er opfyldt, desto flere mennesker vil finde historien interessant.

© iStockphoto

1. På jagt efter nyhedskriterier

Tænk tilbage på historien om Josef Fritzl.
  • Hvilke nyhedskriterier lever historien op til – og hvordan?
Diskutér det i klassen.