Log ind
VÆRKTØJER
AnalyseCirkler
Værktøj til tekstanalyse
ArtLine
Tidslinje med kunstværker og forfattere
DanskLex
Opslagsværk med danskfaglige begreber
GenreUniverset
Zoom ind på danskfagets genrer
Notesbog
Dine egne noter samlet ét sted
SkoleTube
Direkte adgang til en lang række web 2.0-værktøjer

Om forløbet

Af Hanne Schriver

Forløbet kan indgå i et tværfagligt samarbejde mellem samfundsfag og dansk, hvis skolen har abonnement på samfundsfag.gyldendal.dk.

Varighed: 10-12 lektioner 
Klassetrin: 8.-9. klasse


Pressefoto i danskundervisningen
Pressefotoet er en oplagt genre at arbejde med i danskundervisningen. Et pressefoto rummer ofte en umiddelbar appel, og det knytter sig til vores verden nu og her.

Den danskfaglige vinkel i forløbet er billedanalysen. Eleverne bruger de analysebegreber de kender fra danskfagets øvrige billedanalyse, til at komme godt omkring billedets motiv, opbygning og virkemidler. 
Analysen rundes af med elevernes vurdering af billedets intention og en perspektivering.
Vurdering og perspektivering er centrale for den fulde forståelse af pressefotoet, der altid vil indgå i en kontekst, og pege ud på virkeligheden omkring os.

Billedanalysens elementer er foldet ud i PressefotoCirklen, der fungerer som elevernes styringsredskab gennem den analystiske proces. Læs mere om principperne i analysecirklen her.

Fælles analyse
I forløbet lægges op til, at klassen i fællesskab analyserer og vurderer Maria Halds vinderbillede Bonnie fra Årets Pressefoto 2012/13. Gennemgangen er bygget op efter faserne i analysecirklen: Overblik, Betragtning, Analyse, Vurdering og Perspektivering.
Du kan læse mere om Maria Halds billede og få et bud på en eksemplariske analyse i lærervejledningen under punktet Analyse og vurdering af pressefotoet Bonnie.

Gruppearbejde
Den fælles indføring i pressefotoet som genre og genstand for analyse, skal klæde eleverne på til at arbejde selvstændigt med analysecirklen med udgangspunkt i et selvvalgt foto.
Eleverne går i grupper, og vælger et billede, de gerne vil arbejde med.
Som differentieringsmulighed for de grupper, der har behov for støtte, er der arbejdsspørgsmål til udvalgte pressefotos fra Årets Pressefoto 2012/13. Arbejdsspørgsmålene ligger i venstremenuen under punktet Oplæg til analyse.

Eleven som fotograf
Som afslutning på forløbet kan eleverne være producerende og selv tage billeder. Få inspiration til øvelser under punktet Fotograf for en dag.
Lav evt. en udstilling på skolen med klassens billeder.


Tværfagligt forløb med samfundsfag
Forløbet er tilrettelagt tværfagligt, således at der arbejdes i dybden med billedanalyse og vurdering i dansk, mens der er oplæg til samfundsfaglige diskussioner i samfundsfag. 
De to fag supplerer hinanden og sikrer, at eleverne får forståelse for det billedmæssige udtryk, samtidig med at de forholder sig til den virkelighed, pressefotoet er med til at skildre.

Den praktiske del af forløbet, der knytter sig til elevernes egen billedproduktion, kan tilrettelægges i begge fag.