Log ind
VÆRKTØJER
AnalyseCirkler
Værktøj til tekstanalyse
ArtLine
Tidslinje med kunstværker og forfattere
DanskLex
Opslagsværk med danskfaglige begreber
GenreUniverset
Zoom ind på danskfagets genrer
Notesbog
Dine egne noter samlet ét sted
SkoleTube
Direkte adgang til en lang række web 2.0-værktøjer

DANSK.GYLDENDAL.DK
Gør din danskundervisning digital med en lang række nye undervisnings-forløb inden for danskfagets områder, og få adgang til et stort bibliotek med billedkunst, levende billeder og musik, skønlitteratur og ikke-fiktion.

Find en lang række nyskrevne undervisningsforløb til de centrale områder i danskfaget: medier, sprog, litteratur, mundtlighed, fremstilling og læsning. Alle forløb er formidlet i elevhøjde og suppleret med lærervejledninger. Læringsmål og oplæg til evaluering omslutter hvert undervisningsforløb.Biblioteket giver dig adgang til billedkunst, levende billeder og musik på lige fod med skønlitteratur og sagprosa.

Fiktion
Få adgang til mere end 450 tekster inden for alle de fiktive genrer. Her er både kanoniserede tekster og de allernyeste eksperimenter.
Teksterne er tematiserede, ordnet efter periode og genre og bliver præsenteret med et resumé, så det er nemt for både dig og eleverne at finde den rette tekst til undervisningen og prøveforberedelsen.

Ikke-fiktion
Gå ombord i et fyldigt og opdateret sagprosa-bibliotek med et bredt udvalg af avistekster, hverdagstekster og fagtekster.

Billedkunst og fotos
Brug nye pressefotos fra de danske dagblade i undervisningen, og vælg frit blandt 45 kunstværker fra Statens Museum for Kunst, ARoS og Vestsjællands Kunstmuseum.

Lyd og levende billeder
Den digitale platform gør det nemt at inddrage sange, oplæsninger, musikvideo, reklamespots, dokumentar og hyperfiktion i undervisningen.
Når eleverne skal arbejde med danskfagets mange slags tekster, kan de finde analyseværktøjer og begrebsforklaringer i Redskaber.

AnalyseCirkler
AnalyseCirklerne gør det overskueligt for eleverne at analysere danskfagets mange teksttyper. De interaktive analysemodeller lægger op til, at eleverne træffer aktive valg i analysearbejdet. Der er analysecirkler til både hovedgenrer og undergenrer – fx NovelleCirkel, LyrikCirkel, BilledCirkel, KortfilmCirkel mv.

ArtLine
ArtLine er en tidslinje med 45 kunstværker samt en række forfatterportrætter. Kunstværkerne er stillet til rådighed af Statens Museum for Kunst, ARoS og Vestsjællands Kunstmuseum, og her kan eleverne gå på opdagelse i kunsthistorien og se eksempler på både klassiske kunstværker og den nyeste billedkunst.

DanskLex
Få hjælp til analysearbejdet og find overblik over og viden om begreber, perioder, genrer og navne i DanskLex.

GenreUniverset
GenreUniverset er et interaktivt genrekort med et stort udvalg af både fiktive og ikke-fiktive genrer. Genrernes hovedtræk er præsenteret i kort form, og der er eksempler på en lang række genrer.

Kanonforfattere
Alle kanonforfattere præsenteres med en kort, lettilgængelig tekst. Desuden linkes til de af forfatterens tekster, der indgår i Biblioteket.

Planlægger
Et interaktivt redskab til din planlægning af undervisningen. Hold portalens undervisningsforløb op imod færdigheds- og vidensmål, og få overblik over din undervisningsplans indhold og målsætninger.På træningsdelen kan eleverne arbejde med de typiske problemstillinger inden for skriftlig dansk. Her er et væld af interaktive øvelser, hvor eleverne med det samme får respons på besvarelsen.Flere forløb
Vi udvikler løbende nye forløb på portalen. du kan følge med i nyhederne ved at tilmelde dig portalens nyhedsbrev eller  orientere dig på Nyt på dansk.gyldendal.dk