Log ind
VÆRKTØJER
AnalyseCirkler
Værktøj til tekstanalyse
ArtLine
Tidslinje med kunstværker og forfattere
DanskLex
Opslagsværk med danskfaglige begreber
GenreUniverset
Zoom ind på danskfagets genrer
Notesbog
Dine egne noter samlet ét sted
SkoleTube
Direkte adgang til en lang række web 2.0-værktøjerHer finder I AKTIVITETER til danskfagets fire kompetenceområder - Læsning, Fremstilling, Fortolkning og Kommunikation. 
  • De fleste aktiviteter skal I arbejde sammen om to og to, men der er også aktiviteter til individuelt arbejde og til gruppe/klasse-arbejde. 
  • Aktiviteterne varer 45, 60 eller 90 minutter. 
  • For hver aktivitet er der tydelige læringsmål, så I ved, hvad I skal arbejde henimod. 
  • Som afslutning på hver aktivitet skal du udfylde et evalueringsark og dele det med din lærer.
Forfatterne bag aktiviteterne er Amanda Lundberg Kelly, Anne Sofie Kilian og Charlotte Rytter.