Log ind
VÆRKTØJER
AnalyseCirkler
Værktøj til tekstanalyse
ArtLine
Tidslinje med kunstværker og forfattere
DanskLex
Opslagsværk med danskfaglige begreber
GenreUniverset
Zoom ind på danskfagets genrer
Notesbog
Dine egne noter samlet ét sted
SkoleTube
Direkte adgang til en lang række web 2.0-værktøjer

Vigtige noter?

Med udgangen af dette skoleår vil indholdet på denne fagportal være lagt over i en ny og forbedret platform, og den gamle udgave bliver lukket den 27. juni.

Noter kan ikke overføres til den nye platform. Hvis du eller dine elever har vigtige noter, som skal bruges fremover – fx til prøven i 9. klasse – bør de sendes til egen mail senest den 26. juni.

Velkommen til lærerdelen på dansk.gyldendal.dk

Her kan du bl.a. finde:
  • En præsentation af tankerne bag dansk.gyldendal.dk
  • Overblik over alle portalens forløb, og hvilke klassetrin de knytter sig til
  • Tips og inspiration til at bruge web 2.0 i din undervisning
  • Inspiration til inkluderende praksis og differentiering
  • Analyse og fortolkning af alle tekster, der indgår i portalens forløb (se punktet Tekstlæsninger)
  • Lærervejledninger til forløbsområderne samt til de enkelte forløb
  • Præsentation af aktiviteterne
  • Lærervejledning til redskaberne
  • Lærervejledning til træningsdelen
  • Du kan også se en samlet oversigt over forfattere og konsulenter på dansk.gyldendal.dk.

Du kan også blive inspireret til din egen læsning på med Gyldendal præsenterer, der løbende opdateres med nye, aktuelle udgivelser fra Gyldendals skønlitterære redaktion.

Kontakt os
dansk.gyldendal.dk udvikler sig hele tiden, og derfor vil vi meget gerne høre dine kommentarer, dine ønsker mv. Send os gerne en mail på danskportal@gyldendal.dk.


Med venlig hilsen
Sanne Paustian Billesbølle og Karen Dinesen, redaktører på dansk.gyldendal.dk