Log ind
VÆRKTØJER
AnalyseCirkler
Værktøj til tekstanalyse
ArtLine
Tidslinje med kunstværker og forfattere
DanskLex
Opslagsværk med danskfaglige begreber
GenreUniverset
Zoom ind på danskfagets genrer
Notesbog
Dine egne noter samlet ét sted
SkoleTube
Direkte adgang til en lang række web 2.0-værktøjer

I starten af august 2018 releaser vi et helt nyt område særligt til 10. klasse på dansk.gyldendal.dk
Du kan allerede nu tage et smugkig i en betaversion og få overblik over indholdet i boksen til højre.
Bemærk at der kan være enkelte forløb, der udkommer senere end august.

Glæd dig til:

 • Repetitionsområde, hvor fagbegreber og danskfaglige discipliner kan blive genopfrisket.
 • 12 fordybelsesforløb med nye vinkler på danskfaget
 • 4 hovedværksforløb til både roman og spillefilm
 • 8 skriveforløb til modtagerrettet kommunikation og skriftlig fremstilling
 • Støtte til prøven.
 • Hjælp til OSO
 • Inspiration til livet efter 10. klasse

Tankerne bag...

Det er vores erfaring i danskredaktionen, at lærerne i 10 klasse savner forløb og indhold på danskportalen, der er øremærket og målrettet specielt til 10. klasse. Det imødekommer vi nu med et helt særligt område kun for 10. klasse, hvor du som lærer kan føle dig sikker på, at eleverne ikke har været igennem stoffet før, og at de samtidig præsenteres for et indhold, der er tilrettelagt ud fra alt det, der er særligt ved 10. klasse. 

I området til 10. klasse er der nøje tænkt over, hvad der skal undervises i, hvordan der undervises, og hvordan eleverne bedst bliver forberedt hen imod prøverne i faget.

 • Materialet indeholder en repetitionsdel, som giver eleverne et fælles udgangspunkt for undervisningen, selvom de kommer fra forskellige grundforløb. I repetionen lægges der op til, at eleverne skal kende og bruge de samme fagbegreber.  

 • Området er tilrettelagt under hensyntagen til den specifikke målgruppe, som 10. klasse udgør. Det betyder bl.a., at forløbene er korte og knap så teksttunge, teksterne er generelt korte og overskuelige og læseprocessen er mere stilladseret, der lægges eksplicit op til, at man forholder sig til, hvorfor teksten skal læses – hvad kan vi bruge vores faglige viden til?

 • Forløbene stilladserer eleverne imod prøveformen i 10. klasse, og der lægges op til at eleverne bruger, det de har lært, gennem selvstændigt arbejde med tekstanlyse og fortolkning. Hvis det ligger i naturlig forlængelse af forløbets indhold, er der oplæg til, at eleverne diskuterer, hvilke fordybelsesområder der kan udledes af arbejdet med teksterne.
 • I lærervejledningen til de enkelte forløb er der forslag til fordybelsesområder, som forløbets tekster kan indgå i, og der er forslag til velegnede prøveoplæg.

Særligt om fordybelsesforløbene
10. klasse er et anderledes år, hvor eleverne gerne må blive mødt af andet indhold og anderledes tilrettelæggelse, end den de kender fra deres 9 år med danskundervisning. Her bruger de det, de kender og har lært i grundforløbet, men med et andet twist. Derfor er de nye fordybelsesforløb tilrettelagt med en særlig vinkel på danskfaget, hvor flere at fagtes kompetenceområder sættes i spil samtidig, men inden for en overskuelig og realistisk tidsramme.

Blandt fordybelsesforløbene kan du fx finde:
 • Lydfortællingen og din indre biograf
 • Unge lyriske sangstemmer
 • Guldtuben - en case om opinionstekster
 • Den finurlige fortæller
 • Innovation og reklame
 • Køn og etnicitet
 • Naja Marie Aidt
 • Dokumentarfilm
 • Og meget mere...

De specifikke krav til 10. klasse i Fælles mål imødekommes gennem de særligt tilrettelagte forløb. Eleverne skal klædes på til at blive handledygtige borgere i samfundet. Derfor er der særligt fokus på at perpektivere indholdet i danskundervisningen til større, almene sammenhænge og der skabes hermed en meningsfuld danskundervisning.