Log ind
VÆRKTØJER
AnalyseCirkler
Værktøj til tekstanalyse
ArtLine
Tidslinje med kunstværker og forfattere
DanskLex
Opslagsværk med danskfaglige begreber
GenreUniverset
Zoom ind på danskfagets genrer
Notesbog
Dine egne noter samlet ét sted
SkoleTube
Direkte adgang til en lang række web 2.0-værktøjer

HOT 2016

Hvert år undersøger Nationalt Videncenter for Læsning, hvilke områder fagfolk inden for dansk interesserer sig for lige nu eller mener, er oppe i tiden.

Hvad er HOT i 2016?
Undersøgelsen hedder HOT, og den peger både på, hvad der er særlig hot lige nu, og hvad de adspurgte synes, burde være hot. Her kan du altså få en pejling på, hvad der presser sig allermest på i danskmiljøet, og se, om du selv er enig eller måske ville have lagt vægt på noget andet?

 I år er der ifølge undersøgelsen fokus på:
• Tidlig literacy
• Genrepædagogik
• Faglig læsning og skrivning
• Multimodal læsning og skrivning
• Målstyret undervisning i læsning og skrivning
• Test og evaluering
Hvorfor lige literacy og genrepædagogik?
I hæftet om undersøgelsen kan du læse nogle korte og overskuelig sammenfatninger af de begrundelser, de adspurgte fagfolk giver for deres valg. 

Det er fx interessant, at nogle områder tages med på listen, fordi man mener, de repræsenterer ny, spændende viden. Andre (gammelkendte) områder som fx genrepædagogik er derimod med, fordi man er bange for, at de ellers bliver glemt – skønt de stadig anses for meget vigtige.

Mange begrundelser handler på den ene eller anden måde om literacy, mens ligeså mange lægger vægt på sammenhængen mellem læsning og skrivning og på, hvordan begge disse kompetencer bedst fremmes.

Und dig selv at nyde et sammendrag af årets HOT-undersøgelse her:


Vil du være med?
Hvis du skulle have lyst til at være respondent til næste års HOT-undersøgelse, kan du melde dig under fanerne ved at henvende dig til Sara Hannibal på Nationalt Videncenter for Læsning.