Log ind
VÆRKTØJER
AnalyseCirkler
Værktøj til tekstanalyse
ArtLine
Tidslinje med kunstværker og forfattere
DanskLex
Opslagsværk med danskfaglige begreber
GenreUniverset
Zoom ind på danskfagets genrer
Notesbog
Dine egne noter samlet ét sted
SkoleTube
Direkte adgang til en lang række web 2.0-værktøjer

KOLOFON

dansk.gyldendal.dk

Fagportalen til dansk i 7.-10. klasse
ISBN: 9788762504875

© 2011-2014 Gyldendal A/S, København

Det er tilladt at kopiere eller distribuere indhold fra dansk.gyldendal.dk på institutioner, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node – under forudsætning af, at anvendelsen af indholdet sker på de betingelser, som følger af aftalen med Copydan Tekst & Node. Print og kopiering skal i givet fald indgå i skolens indrapportering til Copydan Tekst & Node. Kopiark eller andet materiale, hvor der tydeligt er gjort opmærksom på det, må frit kopieres.

FORLAGSREDAKTION: Christian Bach, Signe Ravn, Astrid Ravn Skovse, Karen Agnild, Karen Dinesen, Sanne Paustian Billesbølle og Kirsten Buhl

TEKNISK TILRETTELÆGGELSE OG UDVIKLING: Gyldendal Web
GRAFISK DESIGN: Allan Marcuslund, Christian Bach og Morten Nielsen/Appear. Arbejdsark og modeller: Karen Christensen Design. Vignetter: Nikolaj Lundahl, Lau Højen, Christian Bach og Ulla Ramskov. Illustrationer: Hanne Louise Nielsen. Supplerende grafik: Christian Bach

FORFATTERE TIL FORLØB OG REDSKABER: Nanna Kronberg Frederiksen, Dorte Østergren-Olsen, Anette Fonnesbæk Skyt, Marie Dahl-Rasmussen, Charlotte Rytter, Aslak Gottlieb, Henrik Poulsen, Jimmy Zander Hagen, Anders Gjesing, Vibeke Boelt, Mia Finnemann-Schultz, Maria Pedersen, Anette Øster, Marianne Eskebæk Larsen, Marianne Meldgaard Keldorff, Amanda Lundberg Kelly, Christian Bach, Astrid Ravn Skovse, Erik Struve Hansen, Sanne Paustian Billesbølle, Louise Hjort-Jensen, Anne Sofie Kilian, Karina Brunsgaard Bek, Mette Teglers, Rasmus Godsk, Anna Dirckinck-Holmfeld, Thomas Wenzell Aziz, Tom Jørgensen, Stine Algot Nielsen.

KONSULENTER PÅ BIBLIOTEKET: Ingelise Moos og C.C. Rasmussen (skønlitteratur), Aslak Gottlieb og Henrik Poulsen (sagprosa og levende billeder), Ditte Valente (pressefotos)

LYDNOVELLER (NYINDSPILNINGER): Esben Hansen, Sebastian Jessen, Jeanette Lindbæk Larsen og Morten Thunbo

DANSKLEX: bearbejdet udgave af Litteraturens redskaber af Nis Johannsen og Karsten Møller (Gyldendal 2004), Litteraturens linjer af Johannes Fibiger (Gyldendal 2005) og Sagprosaens mønstre af Johannes Fibiger (Gyldendal 2007). Bearbejdet af Torben Christiansen.

LYRIKPORTEN: En filmcollage med 28 digtere instrueret af Jørgen Leth. http://lyrikporten.gyldendal.dk/om_lyrikporten/kolofonen.aspx