Log ind
VÆRKTØJER
AnalyseCirkler
Værktøj til tekstanalyse
ArtLine
Tidslinje med kunstværker og forfattere
DanskLex
Opslagsværk med danskfaglige begreber
GenreUniverset
Zoom ind på danskfagets genrer
Notesbog
Dine egne noter samlet ét sted
SkoleTube
Direkte adgang til en lang række web 2.0-værktøjer
Af Charlotte Rytter

Fortællende journalistik eller features er en fortællende behandling af et bestemt emne, der giver et karakteristisk billede af scener fra det virkelige liv. Journalisten formidler sansninger og gengiver konkrete iagttagelser. Featuren informerer og giver samtidig læseren en oplevelse.

Den fortællende journalistik minder på nogle områder om formidlende artikler, men har ofte en let tilgængelig og underholdende karakter. Temaerne  er ikke nødvendigvis aktuelle, men spænder fra portræt af et menneske til en bred baggrundshistorie med citater og beskrivelser. Men den kan også tage læseren med på en opdagelse i ukendte miljøer, hvor det formidlede stof i lige så høj grad kan være stemninger og følelser, som det kan være fakta.

© Colourbox

Den fortællende journalistik giver gode identifikationsmuligheder for læseren og kan få en til at føle, at man er vidne til begivenheden selv.
Den fortællende journalistik befinder sig i et genremæssigt spændingsfelt, hvor der både tages udgangspunkt i journalistikken, men samtidig lånes der begreber fra de litterære genrer som fx et plot eller handling, replikker, scenisk fremstilling, person – og miljøkarakteristik og tolkningerne mellem linjerne.