Log ind
VÆRKTØJER
AnalyseCirkler
Værktøj til tekstanalyse
ArtLine
Tidslinje med kunstværker og forfattere
DanskLex
Opslagsværk med danskfaglige begreber
GenreUniverset
Zoom ind på danskfagets genrer
Notesbog
Dine egne noter samlet ét sted
SkoleTube
Direkte adgang til en lang række web 2.0-værktøjer


Forløb af Louise Jeppesen og Monica Navarro Trabolt

I dette forløb skal du læse et hovedværk og lære, hvordan man kan analysere en roman. Bogen, du skal arbejde med, hedder Ternet Ninja og er skrevet af Anders Matthesen.

Du skal læse hele romanen alene, men du skal læse den med stop undervejs.
Ved hvert læsestop skal du lave analyseopgaver med en makker. Opgaverne har fokus på fortæller, personer, sproglige virkemidler, handling og komposition, intertekstualitet og multimodalitet. Alle læsestop afrundes med en fælles opsamling for hele klassen.
Når du begynder på læsningen, bliver du bedt om at lave et skema med en kolonne til hvert analyseområde, og skemaet skal så fyldes ud, efterhånden som I læser bogen.

For at fremme din læseforståelse skal du først undersøge noget om forfatteren og hans univers.