Log ind
VÆRKTØJER
AnalyseCirkler
Værktøj til tekstanalyse
ArtLine
Tidslinje med kunstværker og forfattere
DanskLex
Opslagsværk med danskfaglige begreber
GenreUniverset
Zoom ind på danskfagets genrer
Notesbog
Dine egne noter samlet ét sted
SkoleTube
Direkte adgang til en lang række web 2.0-værktøjer
Af Jimmy Zander Hagen

Det er ikke ligegyldigt, hvordan en tekst ser ud.
Et godt layout støtter læseligheden og kan give en bedre læseoplevelse. Når man taler om layout, er nøgleordene harmoni og overskuelighed. En harmonisk layoutet tekst er både nemmere og behageligere at læse. Og et overskueligt layout betyder, at læserens fokus holder sig til det væsentlige, nemlig tekstens indhold.

Et almindeligt tekstbehandlingsprogram giver dig mange muligheder for at præge din teksts layout. Det kommer vi ind på i dette forløb.

Forløbet om layout kommer omkring:
  • Skrifttyper og linjeafstand
  • Margen og orddeling
  • Sidehoved og sidefod
  • Opsætning og genre
  • Illustrationer
  • Kildeangivelser
  • Læseoplevelse og læsevenlighed
  • Evaluering.