Log ind
VÆRKTØJER
AnalyseCirkler
Værktøj til tekstanalyse
ArtLine
Tidslinje med kunstværker og forfattere
DanskLex
Opslagsværk med danskfaglige begreber
GenreUniverset
Zoom ind på danskfagets genrer
Notesbog
Dine egne noter samlet ét sted
SkoleTube
Direkte adgang til en lang række web 2.0-værktøjer


Forløb af Charlotte Rytter

Kurset her er en kort indføring i, hvordan du kan søge på nettet og bruge din research, når du fx har opgaver, hvor du skal fremlægge noget eller skrive en opgave.

Hvis du går til prøve i skriftlig fremstilling med adgang til internettet, vil din evne til at bruge din research på nettet indgå som en del af den samlede vurdering af din besvarelse.


© Colorbox

Søg, vurder, brug!

Din research kan inddeles i tre faser:

Fase 1: Søgeproces
Du søger efter relevante informationer og inspiration til dit emne.

Fase 2: Vurdering af materialet
Du vurderer og sorterer det materiale, du har fundet.

Fase 3: Brug researchen i din opgave
Du bearbejder din research, så den kan bruges i dit arbejde med opgaven.