Log ind
VÆRKTØJER
AnalyseCirkler
Værktøj til tekstanalyse
ArtLine
Tidslinje med kunstværker og forfattere
DanskLex
Opslagsværk med danskfaglige begreber
GenreUniverset
Zoom ind på danskfagets genrer
Notesbog
Dine egne noter samlet ét sted
SkoleTube
Direkte adgang til en lang række web 2.0-værktøjerAf Charlotte Rytter


Kurset her handler om valg af prøveoplæg og synopseskrivning.

Det henvender sig til dig, der:
  • går i 9. klasse og skal til mundtlig prøve i dansk, hvor klassen har valgt Prøveform B
  • går i 10. klasse og skal til mundtlig prøve i dansk

Kurset guider dig igennem, hvordan du kan bruge dansk.gyldendal.dk, når du skal:
  • vælge prøveoplæg ud fra fordybelsesområde
  • analysere, fortolke og perspektivere prøveoplægget
  • skrive en synopse
  • læse et tekststykke op til prøven og
  • fremlægge dit arbejde med prøveoplægget til prøven

Kurset er bygget op som fire forskellige cases med udgangspunkt i hver sit fordybelsesområde. Undervejs er der opgaver, som du skal besvare, så du bliver trænet i at bruge de relevante redskaber her på portalen.

Derudover indeholder kurset en beskrivelse af, hvad lærer og censor lægger vægt på, når de skal vurdere din præstation til prøven, og en skabelon for skrivning af en synopse.