Log ind
VÆRKTØJER
AnalyseCirkler
Værktøj til tekstanalyse
ArtLine
Tidslinje med kunstværker og forfattere
DanskLex
Opslagsværk med danskfaglige begreber
GenreUniverset
Zoom ind på danskfagets genrer
Notesbog
Dine egne noter samlet ét sted
SkoleTube
Direkte adgang til en lang række web 2.0-værktøjer

ÅRSPLANSkabeloner til årsplan og undervisningsplan
Årsplans-skabelonen fastholder dit overblik over kompetenceområder og videns- og færdighedsmål i dine planlagte undervisningsforløb fordelt på et skoleår. 
Skabelonen til undervisningsplan går mere i detaljen og fastholder dine overvejelser om konkrete læringsmål, tegn på læring, produkter og evalueringsform samt muligheder for differentiering i et undervisningsforløb. 
Find skabelonerne i boksen til højre.

Eksempler på årsplan og undervisningsplaner
Se eksempler på årsplaner og undervisningsplaner til 7., 8. og 9. klasse i boksen til højre. 
Eksemplerne på årsplaner starter med et overblik over faget: de fire kompetenceområder og målene knyttet hertil og hvad undervisningen i overskrifter skal indholde og have fokus på.

Få tips til arbejdet med årsplan og undervisningsplan her.

Skabeloner og eksempler er udarbejdet af Charlotte Rytter.

Colourbox