Log ind
VÆRKTØJER
AnalyseCirkler
Værktøj til tekstanalyse
ArtLine
Tidslinje med kunstværker og forfattere
DanskLex
Opslagsværk med danskfaglige begreber
GenreUniverset
Zoom ind på danskfagets genrer
Notesbog
Dine egne noter samlet ét sted
SkoleTube
Direkte adgang til en lang række web 2.0-værktøjer
Guidet læsning er udarbejdet af læsekonsulent Kirsten Koch Jensen efter inspiration fra Læs litteratur med forståelse.
Guidet læsning lægger op til differentieret og inkluderende klasseundervisning, hvor alle elever deltager i ligeværdigt i litteraturarbejdet. 
Elever med læsevanskeligheder får mulighed for at deltage og bidrage på lige fod med de andre elever i klassen i de kollektive litteratursamtaler.
 • Guidet læsning er for de elever, der har brug for ekstra støtte for at forstå det, de læser. 
 • Guidet læsning giver eleven hjælp til at stoppe op i læseprocessen og få helt styr på forståelsen af det læste. 
 • Guidet læsning klæder eleverne på til det fælles litteraturarbejde i klassen eller i gruppen.

Fem strategier
Guidet læsning bygger på fem læseforståelsesstrategier:
 • Forventning
 • At stille spørgsmål
 • Den indre film
 • Den grafiske model
 • Fortolkende resume
Hvis eleverne har arbejdet med forløbet Læs litteratur med forståelse, så kender de allerede de fem strategier. 
Du kan læse mere om de fem læseforståelsesstrategier her.

Samme tilgang til alle tekster
Når eleverne har arbejdet med Guidet læsning et par gange, kender de strategierne og ved, hvordan de skal arbejde:
 1. Guidet læsning begynder altid med, at eleven sætter ord på forventningerne til teksten.
 2. Eleven læser eller lytter til hele teksten.
 3. Eleven læser teksten med stop og guides til arbejdet med de fem læsestrategier.
 4. Forløbet afsluttes altid med, at eleven laver et fortolkende resume.

Tre niveauer
Eleven kan arbejde med Guidet læsning på tre niveauer. 

Guidet læsning på tre niveauer


1. God støtte
For de elever, som slet ikke metareflekterer over deres egen læsning, og derfor skal stilladseres grundigt i deres brug af læseforståelsesstrategierne.
Her får eleven konkrete spørgsmål og støtte fx i form af centrale citater fra teksten. De grafiske modeller er lavet, og eleven får hjælp til at udfylde dem. 

2. Mindre støtte
For de elever, som har styr på strategierne, men som har brug for stikord fra teksten for at få udbytte af forståelsesstrategien.
Eleven får støtte fx til at formulere spørgsmål til teksten. De grafiske modeller er lavet, men eleven skal selv udfylde dem.

3. Uden støtte
For de elever, som er selvkørende i læseforståelsesstrategierne, og blot skal mindes om, at de skal stoppe op undervejs for at forstå det, de læser.
Eleven har gode erfaringer med fx selv at stille spørgsmål til teksten og lave grafiske modeller, men kan have glæde af de indlagte stop i teksten, som minder ham/hende om at bruge strategierne.
GUIDET LÆSNING PÅ PORTALEN