Log ind
VÆRKTØJER
AnalyseCirkler
Værktøj til tekstanalyse
ArtLine
Tidslinje med kunstværker og forfattere
DanskLex
Opslagsværk med danskfaglige begreber
GenreUniverset
Zoom ind på danskfagets genrer
Notesbog
Dine egne noter samlet ét sted
SkoleTube
Direkte adgang til en lang række web 2.0-værktøjer


Styrk dine elevers digitale dannelse

Med Elevens Digitale Kompetencehjul får du et nyt og anderledes udgangspunkt for dialogen i klassen om digitale færdigheder og digital dannelse. Kompetencehjulet kortlægger den enkelte elevs digitale kompetenceprofil, så I kan få overblik over, hvilke områder netop din klasse har brug for at arbejde med. 
Elevens Digitale Kompetencehjul er skræddersyet til behovet for at

• kortlægge egentlige digitale udfordringer i klassen/ på skolen
• hjælpe lærere med at indarbejde IT i fagplanen
• kickstarte den digitale dialog mellem elever, forældre og lærere
• etablere et fælles sprog og ordforråd i øjenhøjde med eleverne
• sikre en grundforståelse indenfor det digitale felt
• inspirere til konkrete undervisningsforløb
Undervisning med Elevens Digitale Kompetencehjul
Eleverne besvarer en række spørgsmål om deres brug af, viden om og holdninger til det digitale felt og kommer på den måde hele vejen rundt i kompetencehjulet. Redskabet generer derefter en grafisk profil af elevens digitale kompetencer.

Til hvert spørgsmål i hjulet er der et eksempel, som hjælper eleven til at forstå, hvad spørgsmålet drejer sig om. Alene spørgsmål og eksempler rummer masser af stof at tale ud fra, men til hjulet hører også 72 øvelser, som du kan bruge som udgangspunkt for undervisningen.


Eksempel på et individuelt kompetencehjul

Øvelser

Når du har fået overblik over, hvilke kompetencer der er brug for at arbejde med i klassen, kan du vælge nogle af de relevante øvelser ud. Enten til direkte brug i par-, gruppe- og klassearbejde eller som inspiration til din egen tilrettelæggelse af undervisningen.

Øvelserne er en guldgrube af viden og relevante links, som gør det nemt og enkelt at komme i gang med undervisning indenfor dette vigtige og for mange lærere måske lidt vanskeligt tilgængelige område. 
Center for Digital Dannelse
Elevens Digitale Kompetencehjul er et redskab udarbejdet specielt til grundskolens ældste elever i 7. til 10. klasse af Center for Digital Dannelse i samarbejde med Gyldendal Uddannelse og en række grundskoler. 

Læs Center for Digital Dannelses korte og overskuelige lærervejledning her.
Du finder link til Elevens Digitale Kompetencehjul her, i boksen til højre og under Redskaber i topmenuen.