Log ind
VÆRKTØJER
AnalyseCirkler
Værktøj til tekstanalyse
ArtLine
Tidslinje med kunstværker og forfattere
DanskLex
Opslagsværk med danskfaglige begreber
GenreUniverset
Zoom ind på danskfagets genrer
Notesbog
Dine egne noter samlet ét sted
SkoleTube
Direkte adgang til en lang række web 2.0-værktøjerHer på siden kan du få inspiration til, hvilke forudsætninger der skal være på plads på skolen og i undervisningen for at sikre en positiv inklusion af ordblinde og andre elever med læsevanskeligheder i almenundervisningen.

Artiklen 11 gode råd til inkluderende praksis med LST  er skrevet af Helle Bundgaard Svendsen, og giver en kort og praksisnær indføring i centrale pointer fra den ph.d.-afhandling, hun færdiggjorde i 2016 under overskriften Teknologibaseret læsning og skrivning i folkeskolen.

En af pointerne i Helle Bundgaard Svendsens ph.d. er, at ordblinde og andre elever med skriftsprogsvanskeligheder kan have brug for at spejle sig i gode rollemodeller. De fire film, som du og dine elever har adgang til på dansk.gyldendal.dk, er netop produceret med henblik på at bringe de positive fortællinger ind i klasseværelset og i undervisningen.

Se opslaget til eleverne her.
Mød Jakob og Rasmus

Jakob B. Svendsen er 20 år og ordblind. Jakob er udstyret med en it-rygsæk, har gennemgået en ungdomsuddannelse, og læser nu sit andet år på drømme-uddannelsen, psykologi.
Jakob har aldrig følt det som noget stort handicap at være ordblind - så længe han har sine hjælpemidler til rådighed.


Rasmus Østergaard er 22 år og ordblind. Det, at han er ordblind, blev opdaget forholdsvist sent, så Rasmus havde nogle svære år i skolen, hvor han ikke troede, at han duede til noget.
It-rygsækken har været Rasmus´ sikre vej til personlig succes, og han er nu i gang med en videregående uddannelse som maskinmester. 


Jakob og Rasmus fortæller i filmene om deres erfaringer med at være ordblinde, og de viser eksempler på, hvordan de bruger LST som et helt naturligt redskab, når de læser og skriver.