Log ind
VÆRKTØJER
AnalyseCirkler
Værktøj til tekstanalyse
ArtLine
Tidslinje med kunstværker og forfattere
DanskLex
Opslagsværk med danskfaglige begreber
GenreUniverset
Zoom ind på danskfagets genrer
Notesbog
Dine egne noter samlet ét sted
SkoleTube
Direkte adgang til en lang række web 2.0-værktøjer

OM BIBLIOTEKET


© iStockphoto


Målet med Biblioteket er lige så enkelt, som det er ambitiøst: Vi vil tilbyde et udvalg af dansk kvalitetslitteratur, der dækker både i bredden og i dybden!

Teksterne kan læses direkte på skærmen, eller de kan printes ud i pdf-format. Til skærmlæsning har vi udviklet en fuldskærmslæser, som gør læsningen behagelig. Her kan man blandt andet vælge baggrundsfarve, skrifttype og skriftstørrelse.

Bibliotekets fiktive tekster er udvalgt, så diverse genrer, temaer, forfattere og perioder er fyldigt repræsenterede. Samtidig har målgruppen været styrende for valget af tekster. Eleverne skal kunne spejle sig selv og genkende temaer fra deres eget liv i Bibliotekets tekster. Derfor har vi inddraget en lang række noveller skrevet direkte til unge, og derfor drejer mange af teksterne sig om identitet, eksistens og livsværdier.

I Biblioteket kan elever og lærere finde såvel de kanoniske tekster fra romantikken som de allernyeste digte, genrekonstituerende tekster og genrebrydende tekster. Her kan man gå ind, hvis man er nysgerrig efter at læse noget af Kim Fupz Aakeson, eller hvis man gerne vil undersøge, hvordan den danske novelle så ud i 90’erne. Her er dystre, angstfyldte digte fra efterkrigstiden, og her er lette og legende kortprosatekster fra de sidste par år. Gå selv på opdagelse i alle tiders danske kvalitetslitteratur, mød gamle kendinge og find nye favoritter. Vi udbygger hele tiden samlingen med de allernyeste tekster.

Som et suplement til de trykte tekster findes en række af Bibliotekets tekster i indlæst form. Indlæsningerne kan bruges efter behov som støtte til svage læsere eller i didaktisk øjemed fx i forbindelse med undervisning i mundtlighed. Der kommer løbende nye indlæsninger til.

Biblioteket indeholder også en lang række ikke-fiktive tekster samt billeder, musikvideoer og lydfiler. Alle disse tekster stammer fra autoriserede kilder.

Ethvert valg indebærer et fravalg, således også i udvælgelsen af tekster. Det kan ikke undgås, at nogle vil gå forgæves efter lige præcis dén tekst, de havde tænkt sig at bruge. Andre vil undre sig over, hvorfor netop det eller det digt af den og den forfatter er medtaget, mens et andet er udeladt.

Du er velkommen til at henvende dig til os, hvis du har forslag til konkrete tekster eller forfattere, eller mener, at bestemte perioder, temaer eller genrer er underrepræsenterede. Alle forslag vil blive taget i betragtning i den løbende opdatering af Biblioteket. Send en mail til danskportal@gyldendal.dk.