Log ind
VÆRKTØJER
AnalyseCirkler
Værktøj til tekstanalyse
ArtLine
Tidslinje med kunstværker og forfattere
DanskLex
Opslagsværk med danskfaglige begreber
GenreUniverset
Zoom ind på danskfagets genrer
Notesbog
Dine egne noter samlet ét sted
SkoleTube
Direkte adgang til en lang række web 2.0-værktøjer

FORFATTERE OG FAGLIGE KONSULENTER

Amanda Lundberg Kelly
Lærer på Gentofte Kommunes 10. klasse og forfatter til bl.a. Dansk i dybden – Rap og Vild med Svend Åge Madsen.

Anders Gjesing
Lærer på Læreruddannelsen Blaagaard/KDAS, Professionshøjskolen UCC.

Anette Fonnesbæk Skyt
Lærer på Gymnasiet HTX Skjern og forfatter til Fagteamets arbejde med nye prøveformer.

Anette Øster
Ph.d. fra Center for Børnelitteratur, DPU, forlagsmedarbejder på Høst & Søn

Anna Dirckinck-Holmfeld
Teater- og operainstruktør.

Anne Sofie Kilian
Lærer på Rungsted Private Realskole. 

Aslak Gottlieb
Undervisningskonsulent, medieundervisning.dk og tidligere undervisningskonsulent på Avisen i Undervisningen.

Astrid Ravn Skovse
Cand.mag. i Dansk og Journalistik og forlagsredaktør.

Berit Riis Langdahl
Lektor på Virum Gymnasium og forfatter til Krydsfelt og Litteraturens perioder.

C.C. Rasmussen
Master i Børnelitteratur, DPU, formand for Danmarks Skolebibliotekarer og forfatter til En anden side af børnelitteraturen.

Charlotte Rytter
Selvstændig danskkonsulent hos danskkonsulenter.dk, tidligere fagkonsulent i Undervisningsministeriet, lærer på Tre Falke Skolen, Frederiksberg, og forfatter til Prøveklar - Guide til prøveform B.

Claus Høxbroe
Beatpoet. Afholder workshops om rap og poesi med makkeren Stik-Op Jakob.

Christian Bach
Læremiddelforfatter til bl.a. Vild med Svend Åge Madsen, kursusinstruktør, digital projektleder og forlagsredaktør.

Ditte Valente
Fotojournalist og næstformand i Pressefotografforbundet.

Dorte Østergren-Olsen
Adjunkt på Professionshøjskolen UCC, tidligere CFU-konsulent og lærer. Forfatter til Vild med dansk 7, 8 og 9 og Vild med Dan Turèll.

Erik Struve Hansen
Journalist på Danmarks Radio og forfatter til Musik i dansk.

Hanne Schriver
Uddannet folkeskolelærer, pædagogisk konsulent inden for dansk i udskolingen ved VIA Center for Undervisningsmidler, exam.pæd. i dansk, Master i Børnelitteratur, beskikket censor ved fsa og fs10 ved de skriftlige og mundtlige prøver og har medvirket ved flere lærebogsudgivelser.

Helle Bundgaard Svendsen 
Cand. mag. i Nordisk Sprog og Litteratur samt Kunsthistorie. Master i Læse og skrivedidaktik, DPU. Lektor i dansk på Læreruddannelsen i Nørre Nissum, VIA University College. Ph.D. studerende ved Institut for uddannelse og pædagogik, Aarhus Universitet, Campus Emdrup. 

Henrik Poulsen
Forfatter til en lang række lærebøger, primært inden for medie- og litteraturområdet, bl.a. Vild med dansk 7, 8 og 9, Vild med sprog 7, 8 og 9, Udtryk – Den korte film, Litteraturens film mv.

Ingelise Moos
Tidligere lektor ved CFU Storkøbenhavn og forfatter til en lang række lærebøger, bl.a. Dansk i dybden – Den nye ungdomsnovelle og Dansk i dybden – Den realistiske ungdomsroman, Børnelitteratur i praksis og Men først skal bogen læses.

Jakob Haahr-Petersen
Rapper under navnet Stik-Op Jakob. Afholder workshops om rap og poesi med makkeren Claus Høxbroe.

Jimmy Zander Hagen
Fagkonsulent i Undervisningsministeriet, lærer på VUC Roskilde og forfatter til bl.a. Sprogforløb i dansk, Sprog og tale og Søren Kierkegaard.

Jørgen Lorenzen
Tidligere lektor ved Hjørring Gymnasium. Forfatter til fagbøger om litteratur og litterær analyse. 

Karen Lise Søndergaard Brandt
 
Cand.pæd. i dansk didaktik med speciale i børnelitteratur. Arbejder som forlagsredaktør og børnebogsanmelder og er forfatter til artikler og lærebøger om børne- og ungdomslitteratur.

Lars Bech
Fotograf og kursusholder om pressefotos i undervisningen.

Maria Pedersen
Lærer på Ingrid Jespersens Gymnasieskole.

Marianne Eskebæk Larsen
Videnskabelig assistent på Center for Børnelitteratur, DPU, og bestyrelsesmedlem i Dansk Tegneserieråd.

Marianne Meldgaard Keldorff
Lærer på KVUC - Københavns VoksenUddannelsesCenter.

Marie Dahl Rasmussen
Adjunkt på Læreruddannelsen Zahle, Professionshøjskolen UCC.

Mette Teglers
Lærer på Fuglsanggårdskolen og forfatter til serien Sæt skrivespor.

Mia Finnemann-Schultz
Faglig konsulent, ordblindhed, Servicestyrelsen. Forfatter til Læsemakker og Læs og skriv i genrer.

Mikkel Geertz-Hansen

Lærer på Johannesskolen, Frederiksberg.

Nina Berg Gøttsche
Cand. mag. i Nordisk Sprog og Litteratur samt Filosofi. Master i Læse- og skrivedidaktik, DPU. Lektor i dansk på Læreuddannelsen i Skive, VIA University College.

Rasmus Godsk
Lærer på Østbirk Skole.

Sanne Paustian Billesbølle
Forlagsredaktør, tidligere lærer og cand.pæd i dansk didaktik med speciale i litteraturdidaktik.

Stine Algot Nielsen
Lærer og pædagogisk it-vejleder på Rødkilde skole, København.

Thomas Thurah
Magister i litteratur og filosofi. Underviser i dansk på Professionshøjskolen Metropol.

Thomas Wenzell Aziz
Lærer på Sorø Privatskole.

Tom Jørgensen
Lektor University College Sjælland, Roskilde.

Vibeke Boelt
Chefkonsulent for Pædagogik, Børn og Unge, Højskolen for Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VIA University College, og forfatter til Udtryk – Drama og Drama (Seminarieserien).