Log ind
VÆRKTØJER
AnalyseCirkler
Værktøj til tekstanalyse
ArtLine
Tidslinje med kunstværker og forfattere
DanskLex
Opslagsværk med danskfaglige begreber
GenreUniverset
Zoom ind på danskfagets genrer
Notesbog
Dine egne noter samlet ét sted
SkoleTube
Direkte adgang til en lang række web 2.0-værktøjer

OM FORLØBENE


Undervisningsforløbene på dansk.gyldendal.dk er skabt med mål og progression for øje. Vi har fået nogle af Danmarks bedste læremiddelsforfattere til at give deres bud på en række korte undervisningsforløb, der sigter mod at dække danskfagets områder både i dybden og i bredden.

Forløbene fordeler sig på alle danskfagets søjler:
  • Sprog
  • Litteratur
  • Medier
  • Læsning
  • Fremstilling
  • Kommunikation
De færdige undervisningsforløb er inddelt i områder, som passer godt med den undervisning, der hver dag finder sted rundt omkring på landets grundskoler, og som hænger uløseligt sammen med den måde, afgangsprøverne er tilrettelagt på.

I forløbene inddrages tekster fra Biblioteket, redskaber som AnalyseCirkler, faktaopslag mv., men det er vores overbevisning, at tekster, opslagslignende tekster og danskfaglige redskaber kun giver "god undervisning", hvis de knyttes tæt sammen med elevaktiviteter, der er sat i den rette kontekst. Der er fx stor forskel på, hvordan en tekst skal læses og bearbejdes, hvis den er en del af et litteraturhistorisk undervisningsforløb frem for et genreforløb. 

Derfor giver vi på dansk.gyldendal.dk læreren mulighed for at præsentere eleverne for disse færdige undervisningsforløb, hvor didaktik, progression og målsætning er gennemtænkt fra start til slut. Sitets mange valgmuligheder af supplerende tekster og redskaber giver samtidig den enkelte lærer mulighed for på en nem måde at tilføje eller fravælge delelementer af forløbene.

Alle forløb på dansk.gyldendal.dk starter med tydeligt formulerede læringsmål i elevhøjde, da det er af stor betydning, at eleverne hele tiden er klar over, hvad de skal have ud af at arbejde med det enkelte forløb. Ligeledes afsluttes alle undervisningsforløb med en evaluering, så det er muligt for både elev og lærer at vurdere i hvor høj grad, læringsmålene er nået. Læreren får desuden en håndsræking ift. at holde styr på elevernes læringsudbytte gennem tegn-på-læringsperspektivet.

Elevaktiviteterne spænder fra individuelle opgaver over par- og gruppearbejde til fælles klassediskussioner og opsamlinger. Danskfaget er dialogisk – og det skal det også være på et digitalt undervisningssite! Derfor er tanken bag dansk.gyldendal.dk bestemt ikke at vende tilbage til én tekst og én elev, eller én computer og én elev. Nærmere tværtimod.

På de næste sider uddybes de didaktiske og faglige overvejelser bag de forskellige typer af forløb yderligere. 

Forløbsforfatternes begrundelser for indhold i og tilrettelæggelse af det enkelte forløb kan ses i lærervejledningerne i højremenuen.