Log ind
VÆRKTØJER
AnalyseCirkler
Værktøj til tekstanalyse
ArtLine
Tidslinje med kunstværker og forfattere
DanskLex
Opslagsværk med danskfaglige begreber
GenreUniverset
Zoom ind på danskfagets genrer
Notesbog
Dine egne noter samlet ét sted
SkoleTube
Direkte adgang til en lang række web 2.0-værktøjer

OM NOTESBOGENElevens digitale Notesbog
Med Notesbogen kan eleverne gemme og sende deres skriftlige produkter.
De kan oprette noter i forbindelse med undervisningsforløb og tekster i Biblioteket. De kan også skrive og redigere længere tekster i Notesbogen samt lave skemaer og indsætte billedlinks.

I Notesbogen opsamles både de frie noter/tekster, som eleven selv opretter, og de prædefinerede noter, som forfatteren af de enkelte undervisningsforløb har udarbejdet til brug i det konkrete forløb.

Værd at vide om notefunktionen:

• Elevens noter er altid tilgængelige, når eleven er logget ind på portalen.

• Notesbogen kan åbnes fra alle portalens sider samt under Værktøjer.

• Notesbogen åbnes i Biblioteket ved at klikke på den gule pil øverst til højre ved hver enkel tekst.

• De prædefinerede noter i undervisningsforløbene findes altid i kassen med Redskaber i menuen til højre.

• Eleverne kan nemt slette noter og/eller omdøbe titlen på deres noter.

• Eleverne kan kopiere fagtekster og opgaveformuleringer fra portalen ind i deres Notesbog og dér arbejde videre med/omskrive teksterne.

• Alle noter oplistes kronologisk og er søgbare.

• Eleverne kan sende deres noter og længere tekster til en makker, gruppen eller læreren med funktionen Gem note/Send som e-mail.