Log ind
VÆRKTØJER
AnalyseCirkler
Værktøj til tekstanalyse
ArtLine
Tidslinje med kunstværker og forfattere
DanskLex
Opslagsværk med danskfaglige begreber
GenreUniverset
Zoom ind på danskfagets genrer
Notesbog
Dine egne noter samlet ét sted
SkoleTube
Direkte adgang til en lang række web 2.0-værktøjer

TANKERNE BAG ...


dansk.gyldendal.dk
er et nyskabende, digitalt undervisningsmateriale til overbygningen, der kan anvendes som det bærende element i danskundervisningen. Sigtet med materialet er undervisning på fagets præmisser – med mediets muligheder.

Færdige undervisningsforløb
dansk.gyldendal.dk kan anvendes på mange forskellige måder efter behov og interesse. Siden indeholder blandt andet flere end 40 færdige undervisningsforløb, der kan implementeres direkte i den daglige undervisning. Forløbene dækker en bred palet inden for danskfagets kerneområder. Her er fx forløb inden for genrer, sprog, forfatterskaber og skriftlig fremstilling. 

Ny undervisningspraksis
Undervisningsforløbene kan gennemgås på IWB, computer eller tablet og inddrager en bred vifte af arbejdsformer og tilgange til stoffet. Målet har ikke været én elev, én maskine. I stedet veksles der mellem fx dialogiske aktiviteter, selvstændigt arbejde, klassegennemgang og gruppesamarbejde. Eleverne skal skrive reportager, lytte til dialekter, læse noveller, se og analysere realityprogrammer, deltage i paneldiskussioner og meget andet.

Bibliotek med faglig tyngde   
dansk.gyldendal.dk byder på et omfattende bibliotek med adgang til flere end 500 fagligt udvalgte tekster, billeder, musikstykker mm. Elever og lærere kan søge bredt på tematik, periode og genre, så der åbnes op for nye sammensætninger og anvendelser af materialet. Trykte tekster kan læses i en nyudviklet læserude, der gør læseoplevelsen behagelig og muliggør læsning af også lange tekster direkte på skærmen.

Træning oven på undervisning
I den omfattende træningsdel kan eleverne arbejde med de typiske problemer inden for skriftlig fremstilling. Efter endt besvarelse får eleverne resultatet med det samme, så de og deres lærer kan følge progressionen og se, hvor der skal sættes særligt ind. Træningen fungerer som konsolidering af de færdigheder, eleverne har tilegnet sig via undervisningen.

Inspirerende redskaber
dansk.gyldendal.dk omfatter en række inspirerende redskaber, der understøtter undervisningen. Eleverne kan fx arbejde med interaktive analysecirkler, gå på opdagelse i kunsthistorien med ArtLine eller se genrerne i et nyt perspektiv med GenreUniverset.

Stikord til materialet
Stikordene for opbygningen af dansk.gyldendal.dk har været fleksibilitet og tilgængelighed, solid faglighed og aktualitet.
  1. Fleksibilitet og tilgængelighed: Lærere og elever skal kunne plukke og sammensætte elementer ud fra aktuelt ståsted og behov.

  2. Solid faglighed: Alt indhold er produceret af teoretisk og praktisk velfunderede forfattere og formidlet i elevhøjde. De færdige undervisningsforløb er bygget op ud fra evaluerbare læringsmål, der synliggør sigtet med undervisningen for lærere og elever.

  3. Aktualitet: Mediet giver mulighed for at tilføje nye elementer i takt med fagets og teknologiens udvikling.
dansk.gyldendal.dk er et ambitiøst og omfangsrigt materiale, som på samme tid er overskueligt og nemt at anvende. Tiden i skolen skal bruges på læring – ikke teknik!