Log ind
VÆRKTØJER
AnalyseCirkler
Værktøj til tekstanalyse
ArtLine
Tidslinje med kunstværker og forfattere
DanskLex
Opslagsværk med danskfaglige begreber
GenreUniverset
Zoom ind på danskfagets genrer
Notesbog
Dine egne noter samlet ét sted
SkoleTube
Direkte adgang til en lang række web 2.0-værktøjerVeje ind i teksten
På en række litterære forløb har vi nu suppleret lærervejledningen med grundige analytiske læsninger af forløbets tekster.
Læsningerne er skrevet af erfarne lærebogsforfattere og imødekommer lærerens behov for at læse bag om teksten, før den bringes i spil i undervisningen.

Bud på analyser
Tekstlæsningerne er ikke udfoldede mesteranalyser, men et bud på en analyse og fortolkning, der lægger sig tæt op ad det fokus, der er i spil i forløbets opgaver og spørgsmål til teksten.

Støtte til forberedelsen
Tekstlæsningerne kan bruges som støtte til forberedelse forud for arbejdet med teksten. Eleverne har ikke adgang til tekstlæsningerne, men du kan vælge at præsentere læsningerne for eleverne i det omfang, du vurderer, at eleverne kan drage nytte af at læse dem.

Få overblik
Her kan du få overblik over alle de nye tekstlæsninger. Læsningerne kan naturligvis også tilgås fra de forløb, tekstens anvendes i, under punktet Om teksterne i lærervejledningen.
Listen vil løbende blive udvidet i takt med, at alle portalens litterære forløb tilknyttes tekstlæsninger.