Log ind
VÆRKTØJER
AnalyseCirkler
Værktøj til tekstanalyse
ArtLine
Tidslinje med kunstværker og forfattere
DanskLex
Opslagsværk med danskfaglige begreber
GenreUniverset
Zoom ind på danskfagets genrer
Notesbog
Dine egne noter samlet ét sted
SkoleTube
Direkte adgang til en lang række web 2.0-værktøjer
GenreUniverset præsenterer genrerne på en ny, dynamisk måde, hvor du kan gå efter det store overblik eller zoome ind på de enkelte genrer og deres undergenrer.

GenreUniverset er opdelt i fiktive og ikke-fiktive genrer. Hver planet repræsenterer sin egen genre - fx romaner, læserbreve eller essays. Planeterne er organiseret i galakser, der repræsenterer overgenrerne - fx episke tekster eller argumenterende tekster. Hvis du zoomer ind på en planet, ser du dens orbits, der repræsenterer undergenrerne - fx kollektivromaner, science fiction-romaner eller brevroman.

Du kan zoome ind på genreplaneterne, du kan søge på genrer – og du kan gemme genrebeskrivelserne i din "genremappe". Bagefter kan du downloade beskrivelserne og kopiere dem over i den teksteditor, du plejer at arbejde med, så du kan bearbejde dem og bruge dem i skolearbejdet.

Her kan du printe en version af GenreUniverset, hvis du har brug for at have universet i papirformat.
Klik her for at downloade plakaten i pdf-format.