Log ind
VÆRKTØJER
AnalyseCirkler
Værktøj til tekstanalyse
ArtLine
Tidslinje med kunstværker og forfattere
DanskLex
Opslagsværk med danskfaglige begreber
GenreUniverset
Zoom ind på danskfagets genrer
Notesbog
Dine egne noter samlet ét sted
SkoleTube
Direkte adgang til en lang række web 2.0-værktøjerAf Jane Østergaard Madsen og Christina Holdt Saldern


Hvad vil det sige at rejse? 

I dette forløb skal du forholde dig til forskellige betydninger af at rejse, og hvordan forskellige livsvilkår kan have betydning for, hvad vi hver især forbinder med at rejse. 
Man kan rejse fysisk fra et sted til et andet, eller man kan rejse ud i verden for at få oplevelser, men at rejse kan også forstås mere abstrakt som en mental rejse, hvor man modnes, forandres og udvikles.


Det, vi har mistet

I forløbet skal I i fællesskab gå i dybden med en novelle, der handler om en bestemt rejse. Novellen hedder Det vi har mistet, og den er skrevet af Sarah Engell. Sarah Engell er kendt for at skrive realistisk og at tage udgangspunkt i aktuelle temaer. Novellen er en del af antologien Lige nu, der udkommer i forbindelse med en børnelitteraturfestival, som afholdes i oktober 2017. Novellerne i antologien er skrevet af en række europæiske forfattere, og de handler alle om at rejse. Når I er færdige med at arbejde med Det vi har mistet, kan du selv læse andre noveller i antologien.  Du kan fx. læse Pekka-Style af Finn-Ole Heinrich eller Taget af Nataly E. Savina. 


At læse skønlitteratur 

At læse en skønlitterær tekst giver mulighed for at opleve en ny verden, når man lever sig ind i tekstens univers og dens personer. Man kan leve sig ind i teksten ved at være opmærksom på, hvad man oplever, mens man læser - det vil sige at være opmærksom på, hvad man sanser og fornemmer, hvilken stemning teksten sætter, hvad man undres over og bider mærke i. Ved at være opmærksom på disse ting, ledes man frem mod en forståelse af teksten. Det er sådan du skal arbejde i forløbet her.


At dele sin læseoplevelse

Når vi læser tekster, bider vi mærke i noget forskelligt. Ved at dele vores læseoplevelse og observationer med hinanden kan vi kan opnå en større og dybere forståelse af teksten. Du skal derfor undervejs flere gange dele din oplevelse af teksten med dine klassekammerater og forholde dig til, om dine klassekammeraters forståelse ændrer ved din forståelse af novellen.