Log ind
VÆRKTØJER
AnalyseCirkler
Værktøj til tekstanalyse
ArtLine
Tidslinje med kunstværker og forfattere
DanskLex
Opslagsværk med danskfaglige begreber
GenreUniverset
Zoom ind på danskfagets genrer
Notesbog
Dine egne noter samlet ét sted
SkoleTube
Direkte adgang til en lang række web 2.0-værktøjeraf Nina Berg Gøttsche og Helle Bundgaard Svendsen

I forløbet lærer du at arbejde med fem konkrete strategier, som du kan bruge i dit arbejde med at læse og forstå skønlitterære tekster i danskundervisningen.

En tekst er ikke bare en tekst. Mange af de tekster, du møder i danskundervisningen, stiller krav til, at du læser andet og mere end det, der står i teksten. 

De strategier, du lærer at bruge i forløbet, kan du overføre til andre tekster, du læser i danskundervisningen, eller når du læser derhjemme. Du lærer at stoppe op, mens du læser, og stille dig selv de spørgsmål, som kan hjælpe dig til at forstå, hvad teksten vil sige dig.